Saturday, 19 Jan 2019
    Home
Personal Staff for for Home and Vigilance PDF Print E-mail
SI.No Name Designation
1. Shri. Raveendran V.K
Private Secretary
2. Shri.K.V.George
Additional Private Secretary
3. Shri. D. Sukumaranachary
Additional Private Secretary
4. Shri. O. Babu
Additional Private Secretary
5. Shri. P.R. Sasikumaran Nair
Additional Private Secretary
6. Shri. S.S. Chandrakumar
Assistant Private Secretary
7. Shri. Xavier Sebastian
Assistant Private Secretary
8. Shri. Roy Mathew
Additional Personal Assistant
9 Shri. Asish P.R.
Additional Personal Assistant
10 Shri. B. Krishnakumar
Typist
11 Shri. P.S. Sreenivas
Graduate Assistant
12 Shri. Gireesh K
Additional PA
13 Shri. Anilkumar P
Typist